ปากีสถานมุ่งหวังว่าสถานที่สำคัญที่เป็นมรดกทางพุทธศาสนาจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่ปัญหาเรื่องเหตุไม่สงบ

ปากีสถานหวังมรดกทางพุทธศาสนาจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว

By สำนักข่าวไทย TNA News | 20 มี.ค. 2556 14:26 | 368 views | View Comment

วัดตักติไบ 20 มี.ค.- ปากีสถานมุ่งหวังว่าสถานที่สำคัญที่เป็นมรดกทางพุทธศาสนาจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่ปัญหาเรื่องเหตุไม่สงบ

รัฐไคเบอร์ปักตุนควา หรือเดิมชื่อนอร์ทเวสต์ฟรอนเทียร์ มีพรมแดนติดกับอัฟกานิสถาน สภาพอากาศร่มรื่น เต็มไปด้วยเทือกเขา มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เคยเป็นแหล่งผจญภัยยอดนิยมของชาวตะวันตกและแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของชาวปากีสถานฐานะดี แต่หลังเกิดเหตุวินาศกรรม 11 กันยายน 2544 ซึ่งทำให้เกิดสงครามในอัฟกานิสถานและเหตุไม่สงบต่อต้านรัฐบาลปากีสถาน สถานที่แห่งนี้ถูกโยงเข้ากับกลุ่มตอลีบานและกลุ่มมุสลิมอาวุธ คนต่างถิ่นไม่กล้าย่างกรายเข้าไป เกรงถูกทำร้ายและลักพาตัว

รัฐบาลรัฐไคเบอร์ปักตุนควากำลังหาทางดึงดูดนักท่องเที่ยวเอเชียฐานะดีให้ไปเยือนโดยชูเรื่องมรดกทางพุทธศาสนา เช่น วัดตักติไบ ที่สร้างขึ้นสมัยพุทธศตวรรษที่ 7-8 อยู่ห่างจากกรุงอิสลามาบัด 170 กิโลเมตร หุบเขาสวัต เมืองเปชวาร์ เมืองตักศิลา สถานศึกษาในสมัยโบราณ พื้นที่ทางเหนือของปากีสถานและหลายส่วนที่เป็นอัฟกานิสถานในปัจจุบันเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรคันธาระช่วงพุทธศตวรรษที่ 6-10 เป็นดินแดนที่ผสมผสานวัฒนธรรมชาวพุทธและชาวกรีซจนกลายเป็นศิลปะเฉพาะตัวแบบคันธาระ

ปัจจุบันเริ่มมีพระสงฆ์จากเอเชียไปเยือนบ้างแล้ว แต่หนทางการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวยังคงมีอุปสรรคมากมาย ทั้งเรื่องความไม่ปลอดภัย การขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน ความยุ่งยากในการขอตรวจลงตราหนังสือเดินทางและขออนุญาตเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงภัย.-สำนักข่าวไทยWeb1