นครพนมสุขที่สุด

By Digital Media | 20 มี.ค. 2556 19:31 | 1308 views | View Comment

20 มี.ค. - วันนี้เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นวันความสุขสากล ขณะที่ประเทศไทย กรมสุขภาพจิตร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจพบว่านครพนมเป็นจังหวัดที่ประชาชนมีความสุขมากที่สุดในประเทศ. - สำนักข่าวไทย
 Web1