โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารกลางปี 232 อัตรา

By สำนักข่าวไทย TNA News | 26 มี.ค. 2556 10:05 | 2134 views | View Comment

กรุงเทพฯ 26 มี.ค.-มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารกลางปี ประจำเดือนเมษายน 2556 จำนวน 232 นาย มีเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งสำคัญส่วนใหญ่อยู่ในกองทัพบก “พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา” น้องชายผู้บัญชาการทหารบก ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 3 ขณะที่ “พล.ท.สกล ชื่นตระกูล” เป็นแม่ทัพภาค 4 “พล.ท.วลิต โรจนภักดี” เป็นแม่ทัพน้อยที่ 1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 232 นาย โดยมีตำแหน่งสำคัญ อาทิ พล.ท.ชาญชัยณรงค์ ธนารุณ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก อัตราพลเอก โดยมี พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพน้อยที่ 3 มารับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 3 แทน ขณะที่ พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก อัตราพลเอก และมี พล.ท.สกล ชื่นตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็นแม่ทัพภาคที่ 4 แทน พล.ท.วลิต โรจนภักดี ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุง เป็นแม่ทัพน้อยที่ 1

พล.ต.เฉลิมชัย สิทธิสาท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พล.ต.สาธิต พิธรัตน์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3 พล.ต.สมชาย ฤกษ์พิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ พล.ต.ราชรักษ์ เรียนพืชน์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ พล.ต.เครือนาค เกิดขำ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 โดยมี พล.ต.ชัยกร ประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรีแทน

พล.ร.ต.ม.ล.อนุนพนันท์ นวรัตน์ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นเจ้ากรมอู่ทหารเรือ พล.ร.ต.วันชัย ท้วมเสม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็นรองผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่ 3 พล.อ.ท.ณรงค์ เหล่าธีระเชาวน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็นปลัดบัญชีทหารอากาศ และ พล.อ.ท.ชูพันธ์ ชาญสมร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็นเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี.-สำนักข่าวไทยWeb1