นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเตือนภัย 4 โรคหน้าร้อน ได้แก่ โรคลมแดด โรคทางเดินอาหาร โรคไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า

สสจ.อุดรฯ เตือนภัย 4 โรคหน้าร้อน

By สำนักข่าวไทย TNA News | 2 เม.ย. 2556 15:36 | 481 views | View Comment

อุดรธานี 2 เม.ย.- นพ.สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า สภาพอากาศร้อนในปีนี้มีความแปรปรวนกว่าปกติ ที่ผ่านมาอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาหลายวัน และมีแนวโน้มที่อุณหภูมิจะสูงกว่า 40 องศา ทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้น เช่น โรคลมแดด หากรุนแรงอาจถึงชีวิตได้ เพราะอุณหภูมิสูงทำให้หลอดเลือดขยาย ความดันโลหิตจะลดลงรวดเร็ว จึงต้องหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดด หรือในที่มีอุณหภูมิสูงนาน ๆ และดื่มน้ำสะอาดมากกว่าปกติ 

นอกจากนี้ ยังมีโรคทางเดินอาหารเกิดจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้เชื้อโรคบางชนิดเติบได้ดี เมื่อรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำไม่ถูกสุขอนามัย ก็ทำให้เกิดเป็นโรค อาหารเป็นพิษ ซึ่งป้องกันได้ด้วยการล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงหรือรับประทานอาหาร  ต่อมาเป็นโรคไข้เลือดออกที่มีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นมากช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา อุดรธานีมีผู้ป่วยแล้ว 77 ราย มากสุดที่ อ.เมือง และ อ.กุมภวาปี ส่วนอีกโรคที่ต้องเฝ้าระวังในหน้าร้อน คือ พิษสุนัขบ้า.-สำนักข่าวไทย
 Web1