ฝนหลงฤดูกระทบผลผลิตทุเรียน

By สำนักข่าวไทย TNA News | 22 เม.ย. 2556 12:54 | 485 views | View Comment

จันทบุรี 22 เม.ย.- ฝนหลงฤดูที่ตกในช่วงนี้ กระทบผลผลิตทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี ทำให้ผลอ่อนร่วงจำนวนมาก แต่ราคาซื้อขายผลไม้ยังอยู่ในระดับสูง

นายปิยะ ปกเกศ  ผู้ช่วยเกษตรจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ระยะนี้ในจังหวัดจันทบุรี มีฝนหลงฤดูตกเป็นระยะกระจายตามอำเภอต่างๆ จนเกิดปัญหา ทำให้ทุเรียนแตกใบอ่อน  ผลร่วงสร้างความเสียหายแก่ชาวสวน ซึ่งจากนี้ไปอีก 2 สัปดาห์ จะประเมินอีกครั้งว่า ความเสียหายในสวนผลไม้ที่เกิดจากฝน ส่งผลกระทบต่อผลผลิตมากน้อยเพียงใด จากที่ประเมินไว้ว่า ในปีนี้จังหวัดจันทบุรีจะมีปริมาณผลไม้หลัก 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน ลองกอง มังคุด และเงาะ ออกสู่ตลาดกว่า 490,000 ตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา 23,000-33,000 ตัน และมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ด้านราคาผลไม้ในปีนี้ ล่าสุดยังไม่พบปัญหา โดยราคาทุเรียนขณะนี้ซื้อขายกันที่กิโลกรัมละ 50 บาท ขณะที่ผลไม้อื่น ราคาก็ดีเช่นกัน แต่จังหวัดจันทบุรี ก็เตรียมงบประมาณกว่า 70 ล้านบาทที่ได้จากรัฐบาล มาใช้ในการพยุงราคาทันที หากเกิดปัญหาราคาตกต่ำ.-สำนักข่าวไทยWeb1