มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ เรียกสอบราคาซื้อ ดังนี้
	        1.จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน  5  จอ...

มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ เรียกสอบราคาซื้อ ดังนี้

By สำนักข่าวไทย TNA News | 23 เม.ย. 2556 15:28 | 141 views | View Comment

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ เรียกสอบราคาซื้อ ดังนี้
        1.จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน  5  จอ  
        2.ชุดเครื่องฉาย LCD Projectior  ความละเอียดสูง จำนวน  2 ชุด, ชุดเครื่องฉาย LCD Projector จำนวน  5 ชุด
        3.ชุดกล้องและอุปกรณ์ภาพยนตร์ จำนวน  2  ชุด
        4.ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน  5  ชุด
ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่  30 เม.ย.56 ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  สำนักงานวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ชั้น  2  อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรสุขุมวิท 23  แขวงคลองเตยหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ ดทร.0-2259-2343
        เปิดซองวันที่  1 พ.ค.56  เวลา  11.00  น.  
 Web1