กรมชลประทาน ร่วมกับ กฟผ.ใช้ประโยชน์จากน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยาฯ ผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 61 ล้านกิโลวัตต์ สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ชุมชนอย่างพอเพียง

กรมชลฯ-กฟผ.ร่วมพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยา

By สำนักข่าวไทย TNA News | 23 เม.ย. 2556 17:43 | 933 views | View Comment

เขื่อนเจ้าพระยา 23 เม.ย. - กรมชลประทาน ร่วมกับ กฟผ.ใช้ประโยชน์จากน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยาฯ ผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 61 ล้านกิโลวัตต์ สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ชุมชนอย่างพอเพียง

กรมชลประทาน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตรวจสอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี บรมราชาภิเษก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โดยตลอด 1 ปี สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชุมชนได้อย่างเพียงพอ

นายชัชชม ชมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน กล่าวว่า ความร่วมมือนี้เป็นแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์จากน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งน้ำที่ถูกปล่อยผ่านท้ายเขื่อนสามารถแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าได้ปีละกว่า 61 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง ทำให้พื้นที่ อ.สรรพยา และใกล้เคียง มีกระแสไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนอย่างเพียงพอ ทั้งยังสามารถลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศได้กว่า 95 ล้านลิตร/ปี ซึ่งไฟฟ้าพลังงานน้ำเป็นพลังงานบริสุทธิ์ ตลอดกระบวนการผลิตจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และน้ำที่ผ่านการผลิตไฟฟ้ามีความสะอาดเช่นเดิม ปล่อยลงสู่ลำน้ำได้ตามปกติ ทั้งนี้ ในระยะแรก กฟผ.เตรียมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 6 แห่ง และจะขยายอีก 25 แห่ง เพื่อเป็นพลังงานสนับสนุนให้ชุมชนมีพลังงานใช้ตลอดทั้งปี

นายชัชชม กล่าวอีกว่า ขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งใน จ.ชัยนาท เริ่มคลี่คลาย เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่มากขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีน้ำเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่ากรมชลประทานจะปล่อยน้ำจ่ายสู่ภาคการเกษตรในเดือนพฤษภาคม เกษตรกรจึงเริ่มปลูกพืชอายุยาวได้ตามฤดูกาลปกติ. - สำนักข่าวไทยWeb1