องค์การบริหารสว่นตำบลกมลา เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงกากร่อสร้างคูระบายน้ำ และเสริมผิวจราจรถนนในโบสถ์ หมู่ที่  5 ...

องค์การบริหารสว่นตำบลกมลา เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

By สำนักข่าวไทย TNA News | 30 เม.ย. 2556 14:55 | 114 views | View Comment

 องค์การบริหารสว่นตำบลกมลา เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงกากร่อสร้างคูระบายน้ำ และเสริมผิวจราจรถนนในโบสถ์ หมู่ที่  5  (รหัสสายทาง ภ.ถ.11004) ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ขายแบบชุดละ 2,000 บาท ขอเอกสารถึงวันที่  3 พ.ค.56  ยื่นซองวันที่  16 พ.ค.56 ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง โทร.0-7638-5640-4
 Web1