องค์การคลังสินค้า เรียกสอบราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารและชั้นเหล็กวางเอกสาร จำนวน  5 รายการ ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่  10 พ.ค.56 ...

องค์การคลังสินค้า เรียกสอบราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารและชั้นเหล็กวางเอกสาร จำนวน 5 รายการ

By สำนักข่าวไทย TNA News | 7 พ.ค. 2556 15:36 | 193 views | View Comment

 องค์การคลังสินค้า เรียกสอบราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารและชั้นเหล็กวางเอกสาร จำนวน  5 รายการ ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่  10 พ.ค.56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่   งานจัดหาพัสดุ ส่วนงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง องค์การคลังสินค้า (ชั้น  8) โทร.0-2507-5261 , 0-2507-5269
        เปิดซองวันที่  15 พ.ค.56  เวลา  10.00 น.  
 



Web1