ก.ศึกษาธิการ เตรียมสำรวจโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ

By สำนักข่าวไทย TNA News | 11 พ.ค. 2556 10:11 | 347 views | View Comment

กทม. 11 พ.ค.-กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมสำรวจโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ พร้อมรับฟังความเห็นจากประชาชน ยืนยันสาเหตุการยุบโรงเรียนเพื่อคุณภาพการศึกษา ไม่ใช่งบประมาณไม่เพียงพอ

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวผ่านรายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์ พบประชาชน” กรณียุบโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 60 คนว่า เนื่องจากโรงเรียนเหล่านั้นมีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เพราะรัฐบาลให้งบประมาณเป็นรายหัว โรงเรียนขนาดเล็กจึงไม่สามารถนำเงินไปซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนได้ โดยกระทรวงศึกษาธิการเคยควบรวมโรงเรียนไปแล้วกว่า 3,000 แห่ง พบว่าคุณภาพการศึกษาดีขึ้น เป็นที่พอใจของผู้ปกครอง ในปีการศึกษา 2556 จะให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาสำรวจจำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ยืนยันว่าหากมีการควบรวมหรือยุบโรงเรียน นักเรียนทุกคนจะต้องมีที่เรียน บุคลากรทางการศึกษาต้องมีงานทำ โดยรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกการเดินทาง ส่วนโรงเรียนที่ถูกยุบจะใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้านและชุมชน ทั้งนี้ นายพงศ์เทพย้ำการยุบโรงเรียนขนาดเล็กเป็นไปด้วยเหตุผล เพื่อคุณภาพการศึกษาเป็นหลัก.-สำนักข่าวไทย
 Web1