รมว.สาธารณสุข กระตุ้นแรงงานต่างด้าวและครอบครัวซื้อบัตรสุขภาพให้ครอบคลุมทุกคน ในเด็กขายเพียง 365 บาท จะได้รับการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วยจนหายขาด

รมว.สธ.กระตุ้นแรงงานต่างด้าว-ครอบครัว ซื้อบัตรประกันสุขภาพ

By สำนักข่าวไทย TNA News | 13 พ.ค. 2556 10:17 | 1955 views | View Comment

สธ.13 พ.ค.- รมว.สาธารณสุข กระตุ้นแรงงานต่างด้าวและครอบครัวซื้อบัตรสุขภาพให้ครอบคลุมทุกคน ในเด็กขายเพียง 365 บาท จะได้รับการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วยจนหายขาด เด็กได้รับวัคซีนพื้นฐานครบถ้วนเหมือนเด็กไทย เผยการขายบัตรประกันสุขภาพให้ต่างด้าวรอบแรกได้เพียงร้อยละ 2 เท่านั้น

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าว ว่า ปัจจุบัน อัตราการเกิดของคนไทยลดลง เฉลี่ยหญิงไทย 1 คนมีบุตร 1.5 คน ทำให้ไทยขาดแคลนประชากรวัยทำงาน ต้องนำเข้าแรงงานต่างชาติ ซึ่งมีทั้งเข้ามาอย่างถูกกฎหมายและลักลอบ มาพร้อมครอบครัวเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการตามสถานพยาบาลต่างๆ รวมทั้งหากไม่มีระบบการดูแลคนกลุ่มนี้อาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคที่เคยควบคุมได้ เช่น วัณโรค ซิฟิลิส โรคเท้าช้าง โรคเรื้อน โดยผลการตรวจสุขภาพตั้งแต่ปี 2547-2553 พบว่าแรงงานต่างชาติมีโรคแอบแฝงติดตัวมาลดลงจากร้อยละ 1.25 เหลือเพียงร้อยละ 0.37 โดยโรคที่พบมากที่สุดคือวัณโรค

นพ.ประดิษฐกล่าวต่อว่า ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดูแลสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวและครอบครัวที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม เช่น ผู้ใช้แรงงานในภาคเกษตร ประมง รับใช้ตามบ้านเรือน รวมทั้งครอบครัวของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 2 ล้านคน โดยจะขายบัตรประกันสุขภาพ และตรวจสุขภาพ ส่วนเด็กจะขายในราคาถูกมากเพียง 365 บาทต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 1 บาท แต่จากการขายบัตรประกันสุขภาพรอบแรกในช่วง 15 มกราคม-14 เมษายน 2556 พบว่ามีต่างด้าวซื้อบัตรประกันสุขภาพน้อยมากเพียง 18,413 คน หรือประมาณร้อยละ 2 เท่านั้น จะต้องเร่งขอความร่วมมือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันกระตุ้นเรื่องนี้ เนื่องจากหากต่างด้าวไม่เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาล อาจเกิดปัญหาการป้องกันควบคุมโรคยากลำบากขึ้น และไม่สามารถวางแผนการคุมกำเนิดของต่างด้าวได้ จากข้อมูลในปี 2547-2552 พบว่ามีต่างด้าวตั้งครรภ์และคลอดบุตรในไทยปีละ 10,000–20,000 คน คาดว่าขณะนี้ไทยมีเด็กไร้สัญชาติราว 400,000–500,000 คน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการอุ้มแบกภาระค่ารักษาของโรงพยาบาลอีกด้วย
          
ด้าน นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในการขายบัตรประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มต่างด้าวที่อยู่ในระบบประกันสังคม จะมีค่าตรวจร่างกาย  ค่าประกันสุขภาพและค่าส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่คุ้มครอง 3 เดือนระหว่างรอสิทธิประกันสังคม 2.กลุ่มนอกระบบประกันสังคม ได้แก่ แรงงานภาคเกษตร ประมง รับใช้ตามบ้านเรือน ครอบครัวของผู้ใช้แรงงาน จะมีค่าตรวจสุขภาพและต้องซื้อบัตรประกันสุขภาพ และ 3.เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี จะต้องซื้อในราคา 365 บาทต่อปี บัตรประกันสุขภาพนี้ จะทำให้ต่างด้าวได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องไม่แตกต่างจากคนไทย ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพื้นฐาน การส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ การวางแผนครอบครัว เมื่อป่วยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามที่ประกันไว้จนหายขาด ซึ่งโรงพยาบาลในพื้นที่จะมีล่ามช่วยในการสื่อสารกับแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทำให้ได้รับบริการอย่างสะดวกและใกล้ที่ทำงาน เมื่อบัตรหมดอายุสามารถซื้อต่อได้อีก และได้รับสิทธิทันที ขณะนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมถึงการปรับเพิ่มค่าประกันสุขภาพ เพื่อให้ครอบคลุมยาต้านไวรัสเอดส์ต่อไป.-สำนักข่าวไทยWeb1