พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 คือ...

พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550

By Digital Media | 14 พ.ค. 2556 10:53 | 737 views | View Comment

พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 คือ กฏหมายป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งการเข้าไปแก้ไขทำลายข้อมูลหรือ การแฮกระบบคอมพิวเตอร์ผู้อื่นจนก่อให้เกิดความเสียหาย หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เผยแพร่ข้อมูลเท็จลามกอนาจารกระทบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ จะมีอัตราโทษแตกต่างกันตามความผิด  อาทิ มาตรา 5  ผู้ที่เจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะที่ มาตรา 16  ผู้ที่ตัดต่อดัดแปลงภาพบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอร์โดยเจตนาให้เสียชื่อเสียง อับอาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


Tags:   FM96.5  Scoop  Radio  หน้าแรก  News  FM 96.5  


Web1