การประชุมผู้นำด้านน้ำเอเชีย-แปซิฟิกที่เชียงใหม่ เริ่มแล้ว

By Digital Media | 14 พ.ค. 2556 12:57 | 675 views | View Comment

 

เชียงใหม่ 14 พ.ค. - การประชุมผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มแล้ว ด้วยการเปิดนิทรรศการด้านน้ำของไทยในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
 
ประชาชน นักเรียน นักศึกษาเข้าชมนิทรรศการด้านน้ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมได้นำเสนอโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับความสำเร็จด้านน้ำ  องค์ความรู้ด้านน้ำจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนโยบายบริหารจัดการน้ำของประเทศที่ใช้งบประมาณกว่า 3 แสนล้านบาท เพื่อแสดงความพร้อมในการจัดการน้ำและปัญหาอุทกภัย 
 
ส่วนการประชุมวิชาการระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคมนี้ จากนั้นจะเป็นการประชุมระดับผู้นำประเทศ โดยจะมีการเสนอวิสัยทัศน์ความมั่นคงด้านน้ำของแต่ละประเทศ และแถลงปฏิญญาร่วมกัน.-สำนักข่าวไทย


Web1