กกต.แจงผู้เคยลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร แจ้งยกเลิกภายใน 30 มิ.ย.นี้

กกต.แจงผู้เคยลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต แจ้งยกเลิกภายใน 30 มิ.ย.นี้

By สำนักข่าวไทย TNA News | 17 พ.ค. 2556 14:19 | 2637 views | View Comment

กกต. 17 พ.ค.- นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า กกต.ได้ปรับปรุงแก้ไขทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ร่วมกับสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เพื่ออำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้กับประชาชนที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรในการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ไว้ หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน เพื่อกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่เดิม สามารถแจ้งยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งดังกล่าว ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 โดยผู้ที่มีความประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียนฯ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอยกเลิกได้ที่ www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นคำร้องที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีภูมิลำเนาอยู่

นายภุชงค์ กล่าวว่า โครงการปรับปรุงแก้ไขทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 และขยายเวลามาแล้วหลายครั้งจนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่ามีผู้มายื่นคำร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนเพียง 153,373 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.49 จากจำนวนผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร จำนวน 2,715,139 คน  กกต.จึงมีความห่วงใยต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งต่อไปของประชาชน เพราะอาจสับสน หรือจำไม่ได้ว่าเคยลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ที่ใด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เคยลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตและนอกราชอาณาจักรยื่นความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียนเพื่อจะได้สะดวกในการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งต่อไป.-สำนักข่าวไทยWeb1