ดอกซิมปอร์ เป็นดอกไม้ประจำชาติประเทศบรูไนดารุสซาลาม  พื้นเมืองรู้จักกันในชื่อ ส้านชะวา มีกลีบดอกขนาดใหญ่สีเหลือง...

ดอกซิมปอร์

By Modern Radio - FM 96.5 | 20 พ.ค. 2556 11:29 | 1996 views | View Comment

ดอกซิมปอร์ เป็นดอกไม้ประจำชาติประเทศบรูไนดารุสซาลาม  พื้นเมืองรู้จักกันในชื่อ ส้านชะวา มีกลีบดอกขนาดใหญ่สีเหลือง เมื่อบานเต็มที่กลีบดอกจะบานออกคล้ายร่ม เป็นไม้ต้นสูงได้ถึง 10 เมตร เปลือกสีม่วงดำ ใบเดี่ยวออกสลับรูป รีจนถึงรูปไข่ กว้าง ปลายกลมหรือมน โคนมน มีครีบและยกตั้ง ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อที่ยอด 4-5 ดอก บางครั้งมีถึง 18 ดอก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปช้อน เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8 ซ.ม. เกสรตัวผู้จำนวนมาก ผลรูปกลม แป้น เมื่อสุกสีส้มหรือแดง แตกเป็น 6 แฉก พบทั่วไปตามแม่น้ำของประเทศบรูไน และตามบึงหรือบริเวณที่มีทรายสีขาว สามารถพบรูปดอกซิมปอร์ได้ในธนบัตรราคา 1 ดอลลาร์ของบรูไน และถูกนำไปใช้แพร่หลายในด้านศิลปะการออกแบบงานฝีมือพื้นเมือง
 

 


Tags:   FM96.5  Scoop  


Web1