โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ...

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

By สำนักข่าวไทย TNA News | 21 พ.ค. 2556 16:33 | 269 views | View Comment

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ  ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่ 27 พ.ค. 56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น1  อาคารพัชรกิติยาภา โทร. 02-5461960-6 ต่อ 2021
        เปิดซองวันที่ 28 พ.ค. 56  ในเวลา 10.00 น.Web1