กทม. ตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์อำนวยการและประสานงานการดำเนินการเลือกตั้ง ส.ส.เขตดอนเมือง แทนตำแหน่งที่ว่าง

กทม. ตั้งศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง ส.ส.เขตดอนเมือง แทนตำแหน่งที่ว่าง

By สำนักข่าวไทย TNA News | 22 พ.ค. 2556 15:44 | 366 views | View Comment

กรุงเทพฯ 22 พ.ค.-กทม. ตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์อำนวยการและประสานงานการดำเนินการเลือกตั้ง ส.ส.เขตดอนเมือง แทนตำแหน่งที่ว่าง

นางนภาภรณ์ สวัสดิมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน กรุงเทพมหานคร (กทม.) แจ้งว่า กทม. ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และสำนักงานศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์อำนวยการและประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 12 แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งอยู่ ณ สำนักงานปกครองและทะเบียน ชั้น 5 ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) โทร.0 2224 3044, 0 2224 2945 และ 0 2221 2141-63 ต่อ 1361

ด้านนายภูมิพัฒน์ ดำรงเกียรติศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง แจ้งว่า เขตกำหนดการเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่างเขตเลือกตั้งที่ 12 (ยกเว้นแขวงสนามบิน) ในวันที่ 16 มิ.ย. 56 เวลา 08.00-15.00 น. เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย เขตได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กทม.เขตเลือกตั้งที่ 12 แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งอยู่ ณ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตดอนเมือง โทร. 0 2565 9405, 0 2565 9415

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้ง ส.ส. กำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า ผู้ที่ไม่สามารถออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 16 มิ.ย. 56 สามารถขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 9 มิ.ย. 56 โดยให้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าระหว่างวันที่ 27-31 พ.ค. 56 ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตดอนเมือง เวลา 08.00-18.00 น.-สำนักข่าวไทยWeb1