กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรียกประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...

กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรียกประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

By สำนักข่าวไทย TNA News | 23 พ.ค. 2556 17:40 | 227 views | View Comment

กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรียกประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพร้อมติดตั้งงานขยายเครือข่ายโทรคมนาคมทหารแบบประจำที่เชื่อมต่อไปยังหน่วยกองกำลัง ป้องกันชายแดน ตามโครงการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา C4l กองทัพไทย ขายแบบชุดละ 500 บาท ขอเอกสารถึงวันที่ 31 พ.ค. 56 และยื่นซองวันที่ 7 มิ.ย. 56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กองจัดหา กรมการสื่อสารทหาร โทร. 02-5655405Web1