องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดบางปริก – ตำบลบางชัน หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านลำนาว...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดบางปริก – ตำบลบางชัน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลำนาว – หมู่ที่ 8 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

By สำนักข่าวไทย TNA News | 30 พ.ค. 2556 15:02 | 200 views | View Comment

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดบางปริก – ตำบลบางชัน หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านลำนาว – หมู่ที่ 8 ตำบลบางขัน  อำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขายแบบชุดละ 1,000 บาท ขอเอกสารถึงวันที่ 5 มิ.ย. 56 และยื่นซองวันที่ 14 มิ.ย. 56 ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น 2 ) โทร. 075-356253 ต่อ 204Web1