มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 งาน ...

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์

By สำนักข่าวไทย TNA News | 31 พ.ค. 2556 14:46 | 127 views | View Comment

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 งาน  ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่ 10 มิ.ย. 56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ  ชั้น2  อาคาร 100 ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โทร. 02-5290674-7 , 02-9093031-4 ต่อ 385 , 316Web1