โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เรียกประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานและทำความสะอาดอาคาร สถานที่ต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงงานยาสูบ จำนวน 2 รายการ ...

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เรียกประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานและทำความสะอาดอาคาร สถานที่ต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงงานยาสูบ

By สำนักข่าวไทย TNA News | 31 พ.ค. 2556 14:52 | 203 views | View Comment

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เรียกประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานและทำความสะอาดอาคาร สถานที่ต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงงานยาสูบ จำนวน 2 รายการ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่ 18 มิ.ย. 56 ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กองจัดหาในประเทศ  ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ โรงงานยาสูบ กรุงเทพฯ โทร. 02-2291770Web1