โครงการ "1 ไร่ 1 ล้าน เปลี่ยนอีสานเป็นทองคำ"

By สำนักข่าวไทย TNA News | 3 มิ.ย. 2556 13:26 | 4406 views | View Comment

ขอนแก่น 3 มิ.ย.- เกษตรกรหัวก้าวหน้าภาคอีสานรวมตัวสร้างเครือข่ายส่งเสริมการปลูกอินทผลัมเป็นพืชเศรษฐกิจความหวังใหม่ ที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้ชื่อโครงการ "1 ไร่ 1 ล้าน เปลี่ยนอีสานเป็นทองคำ".-สำนักข่าวไทยWeb1