เทศบาลตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่  เรียกสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 3 โครงการ ดังนี้
	  ...

เทศบาลตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เรียกสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 3 โครงการ ดังนี้

By สำนักข่าวไทย TNA News | 12 มิ.ย. 2556 14:13 | 473 views | View Comment

 เทศบาลตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่  เรียกสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 3 โครงการ ดังนี้
    1.โครงการปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชนเพื่อใช้เป็นที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนไห ขายแบบชุดละ 500 บาท  
    2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกลาง บ้านสันดวงดี หมู่ที่ 1  ขายแบบชุดละ 1,000 บาท
    3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด (ซอยบ้านนายประถม สารผัด) บ้านม่วงป็อก หมู่ที่ 3  ขายแบบชุดละ 600 บาท
ขอเอกสารถึงวันที่ 19 มิ.ย. 56 และยื่นซองวันที่  20 มิ.ย. 56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการเทศบาลตำบลแสนไห โทร. 053-049027-9
 Web1