สาธารณสุขเผยค่าใช้จ่ายดูแลชาวต่างด้าวที่ 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก สูงถึงกว่า 100 ล้านบาทต่อปี เร่งสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้านสร้างระบบประกันสุขภาพ พร้อมเพิ่มงบประมาณช่วยเสริมสภาพคล่องให้โรงพยาบาลชายแดน

สธ.เผยค่าใช้จ่ายดูแลชาวต่างด้าวชายแดนตากสูงกว่า 100ล้าน/ปี

By สำนักข่าวไทย TNA News | 14 มิ.ย. 2556 15:42 | 352 views | View Comment
กรุงเทพฯ 14 มิ.ย.- สาธารณสุขเผยค่าใช้จ่ายดูแลชาวต่างด้าวที่ 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก สูงถึงกว่า 100 ล้านบาทต่อปี เร่งสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้านสร้างระบบประกันสุขภาพ พร้อมเพิ่มงบประมาณช่วยเสริมสภาพคล่องให้โรงพยาบาลชายแดน
 
นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นำคณะตรวจเยี่ยม รพ.แม่ระมาด และ รพ.แม่สอด จ.ตาก ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณสุขชายแดน โดย นพ.ประดิษฐ กล่าวว่า ปัญหาของ รพ.ชายแดน ไม่ได้มีเรื่องการพัฒนายกระดับ  แต่มีปัญหาของผู้ไม่มีสิทธิ คือ ชาวต่างด้าวเข้ามารับการรักษามาก ซึ่งต้องแก้ไขทั้งเชิงระบบและมีมาตรการชั่วคราว โดยแนวทางแก้ปัญหา  1.การแก้เชิงระบบ คือทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมีระบบสุขภาพที่ดี ซึ่งต้องไปสนับสนุนให้เกิดขึ้น และระหว่างรอระบบประกันสุขภาพของเพื่อนบ้านจะพัฒนาทั้งโครงสร้าง การบริหารจัดการต่าง ๆ  รัฐบาลต้องหาแนวทางเข้าไปสนับสนุน  เช่น การทำกองทุนชั่วคราวมาช่วยในเรื่องนี้ ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน โดยเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างรัฐบาล
 
2.ส่วน รพ. ที่อยู่ตามแนวชายแดนต้องมีการบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ให้ทั้งการให้งบฯ อุดหนุนช่วยให้ รพ.เกิดสภาพคล่อง โดยในปีงบฯ 2556  จัดสรรงบฯ 310 ล้านบาทให้ รพ.ชายแดนทั้งหมด รวมทั้งการช่วยให้คนที่มารับบริการที่สมควรได้รับสิทธิมีสิทธิ จะช่วยให้ได้รับเงินงบฯ มาสมทบมากขึ้นและ 3.การกระตุ้นให้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากคนกลุ่มนี้  แม้จะได้ไม่มาก แต่ต้องพยายามทำ เพราะแต่ละปี สธ.ใช้งบฯในการดูแลปีละหลายร้อยล้านบาท เฉพาะที่ จ.ตาก กว่า100ล้านบาท
 
สำหรับ จ.ตากมีพื้นที่ชายแดนติดต่อพม่า 5 อำเภอ คือแม่สอด แม่ระมาด ท่าสองยาง พบพระ และอุ้มผาง ประชากรประมาณ 950,000 คน เป็นคนไทยขึ้นทะเบียนระบบประกันสุขภาพทุกสิทธิ 580,023 คน  คนต่างชาติ 15,911 คน และมีประชากรแฝงนอกระบบประกันสุขภาพอีกกว่า 300,000 คน และยังมีอีกส่วนอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว 3 ศูนย์ ศูนย์แม่หละ อุ้มเปี้ยม และนุโพ รวม 71,789  คน  โดยปี 2555 มีแรงงานต่างด้าวซื้อบัตรประกันสุขภาพ 32,154 คน และมีงบฯ รักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว 29,388,756  บาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายที่ให้บริการรักษาแก่แรงงานต่างด้าวที่มีบัตรคิดเป็นมูลค่า 16,981,630 บาท ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีบัตรมูลค่า 112,271,953  บาท 
 
สำหรับโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ 5 อันดับ คือวัณโรค เอดส์ โรคติดต่อทางเดินหายใจ และโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ นอกจากนี้ยังพบโรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก อุจจาระร่วงอย่างแรง หัด สุกใส ส่วนโรคที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ อุจจาระร่วง ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ปอดบวม อาหารเป็นพิษ สครับไทฟัส  และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์.- สำนักข่าวไทย


Web1