หมอกควันไฟอินโดนีเซียปกคลุมไกลถึงสิงคโปร์

By สำนักข่าวไทย TNA News | 18 มิ.ย. 2556 07:00 | 394 views | View Comment

สิงคโปร์ 18 มิ.ย. - สิงคโปร์ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันที่แพร่มาจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย ตลอดวานนี้

ย่านธุรกิจของสิงคโปร์สามารถมองเห็นหมอกควันไฟได้ในระดับท้องถนน แต่ยังไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือการจราจรทางอากาศ ขณะที่สถานศึกษาอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์แจ้งว่า ดัชนีมาตรฐานสารก่อมลภาวะวานนี้วัดได้ถึง 80 สูงกว่าเกณฑ์ปานกลาง หากเกิน 100 แสดงว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำนักงานเตือนผู้มีปัญหาโรคหัวใจและโรคปอด ผู้สูงอายุ และเด็กให้เลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง คาดว่าหมอกควันไฟจะปกคลุมต่อไปอีกราว 2-3 วัน

หมอกควันไฟที่เกิดจากไฟป่าเพราะอากาศแล้งและการจงใจเผาในอินโดนีเซีย ยังแพร่ไปถึงมาเลเซีย ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีสารก่อมลภาวะของมาเลเซียวานนี้อยู่ที่ 102-121 ในหลายพื้นที่ของรัฐปะหัง รัฐตรังกานูและรัฐมะละกา ส่วนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ท้องฟ้าเต็มไปด้วยหมอกควันและดัชนีสารก่อมลภาวะอยู่ที่ 82 ปัญหาหมอกควันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลวร้ายที่สุดในปี 2540-2541 ทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพอย่างแพร่หลาย และสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากธุรกิจและการขนส่งทางอากาศได้รับผลกระทบ. - สำนักข่าวไทย
 Web1