โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี  เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดดำโดยอัตโนมิต...

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

By สำนักข่าวไทย TNA News | 25 มิ.ย. 2556 12:04 | 116 views | View Comment

  โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี  เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดดำโดยอัตโนมิต (Infusion pump) จำนวน  10 เครื่อง ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่  28 มิ.ย.56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 1  โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบี  ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร.0-2546-1960-6  ต่อ 2021  
        เปิดซองวันที่  1 ก.ค.56  เวลา  10.00 น.  
 Web1