ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวที่โอสถสภา มูลนิธิมิเคิล ออฟ ไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับโอสถสภา...

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว "โครงการติวหนึ่งใจติวให้น้อง ปี่ที่ 6"

By Digital Media | 26 มิ.ย. 2556 09:40 | 740 views | View Comment

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวที่โอสถสภา มูลนิธิมิเคิล ออฟ ไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับโอสถสภา จัดโครงการติวหนึ่งใจติวให้น้อง ปี่ที่ 6 ติวฟรีเข้ามหาวิทยาลัยใน จังหวัด อุบลราชธานี สกลนคร ราชบุรี พิษณุโลกและสุราษฎร์ธานี

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่   fm95 หรือ Facebook Fanpage FM 95 MHz.
Web1