โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โรงเรียนเบญจมราชาลัยเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

By สำนักข่าวไทย TNA News | 26 มิ.ย. 2556 11:07 | 362 views | View Comment

กรุงเทพฯ 26 มิ.ย. - โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด โดยการเดินรณรงค์แจกเอกสารให้ความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดแก่ประชาชน ในชุมชนโดยรอบในพื้นที่เขตพระนคร นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ในโรงเรียน

อาจารย์สุมนรัตน์ อัศตรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย เปิดเผยว่า โรงเรียนได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายชุมชนโดยรอบ ทั้งสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ สำนักงานเขตพระนคร ประธานชุมชนเฟื่องนคร ชุมชนตึกดิน ชุมชนบ้านดอกไม้ ชุมชนหลังวัดราชนัดดา ชุมชนวังแดง เป็นหูเป็นตาให้กับตำรวจ นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันป้องกันไม่ให้เยาวชนในพื้นที่เข้าถึงวงจรยาเสพติด เป็นการกระตุ้นเตือนให้เห็นอันตรายและพิษภัยของยาเสพติด. -สำนักข่าวไทยWeb1