ป.ป.ช.เปิดเผยข้อเสนอแนะป้องกันทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ชี้ไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลเท่าที่ควร ต่างจากรัฐบาลพรรค ปชป.ที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดกับข้อเสนอป้องกันทุจริตโครงการประกันรายได้เกษตรกร

ป.ป.ช.เปิดเผยข้อเสนอแนะป้องกันทุจริตโครงการรับจำนำข้าว

By สำนักข่าวไทย TNA News | 5 ก.ค. 2556 14:53 | 143 views | View Comment

สำนักงาน ป.ป.ช. 5 ก.ค. - ป.ป.ช.เปิดเผยข้อเสนอแนะป้องกันทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ชี้ไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลเท่าที่ควร ต่างจากรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดกับข้อเสนอป้องกันทุจริตโครงการประกันรายได้เกษตรกร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยข้อเสนอแนะการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลและมาตรการป้องกันการทุจริตไปยังรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ว่า จากผลการศึกษาวิจัยในอดีตพบว่า การแทรกแซงตลาดพืชผลการเกษตรด้วยวิธีรับจำนำ เป็นการบิดเบือนกลไกการตลาด รวมถึงการจำนำข้าวไว้ในสตอกจำนวนมาก ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษามากเช่นกัน และข้าวที่เก็บระบายออกไม่ทัน เสื่อมคุณภาพ ทำให้ข้าวตกต่ำ และมีปัญหาการทุจริตในทุกขั้นตอนของกระบวนการจำนำ อีกทั้งประโยชน์ไม่ครอบคลุมเกษตรกรอย่างทั่วถึง ต่างจากการประกันรายได้ที่ลดช่องทางการทุจริตได้ระดับหนึ่ง เพราะวิธีการแตกต่างกันและกลไกตลาดไม่ถูกบิดเบือน แต่เมื่อรัฐบาลอ้างว่าเป็นการหาเสียงไว้กับประชาชน จึงต้องดำเนินการนั้น

คณะกรรมการ ป.ป.ช.เห็นว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรที่ปลูกข้าวจริง และป้องกันการทุจริต ไม่ให้เกิดความสูญเสียด้านงบประมาณ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดราคารับจำนำข้าวแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับต้นทุนการผลิต ไม่บิดเบือนกลไกการตลาด และมุ่งเน้นช่วยชาวนาอย่างแท้จริง โดยให้รัฐบาลติดตามประเมินผล พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และให้มีมาตรการลงโทษที่เหมาะสมกับเกษตรกรที่ไม่สุจริต นอกจากนี้ ให้การระบายข้าวจากคลังสินค้าของรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกำหนดให้มีแผนบริหารจัดการการระบายข้าวที่เก็บในโกดังกลางอย่างเป็นระบบ การปิดบัญชีโครงการ โดยเฉพาะหลักเกณฑ์วิธีการและรายละเอียดดำเนินการ ผลของการระบายข้าวที่อยู่ในคลังให้ประกาศโดยเปิดเผยให้ทราบกับคนทั่วไป และการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลยังตอบสนองข้อเสนอของ ป.ป.ช.ได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรนัก

ขณะเดียวกันได้เปิดเผยข้อเสนอแนะสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในโครงการประกันรายได้เกษตรกร ในการป้องกันการทุจริต โดยให้รัฐบาลมีมาตรการเสริม เพื่อป้องกันการทุจริตในการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินค่าชดเชยส่วนต่าง ซึ่งรัฐบาลขณะนั้นได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการสำรวจปริมาณข้าวเปลือกคงค้าง และจากผลการศึกษาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าอาจมีเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาทุจริตการระบายข้าวนั้น ได้ให้กระทรวงพาณิชย์ไปสอบสวน ตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด. - สำนักข่าวไทยWeb1