องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้
	      ...

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

By สำนักข่าวไทย TNA News | 10 ก.ค. 2556 14:19 | 553 views | View Comment

 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้
        1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสมบูรณ์ หมู่ที่  4 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง
        2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางวรรณา อ่อนช่วย หมู่ที่  3  ต.นาหมื่นศรี
ขอเอกสารถึงวันที่  15 ก.ค.56  ยื่นซองวันที่  26 ก.ค.56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  ส่วนการคลัง (งานพัสดุ) อบต.นาหมื่นศรี โทร.0-7529-9556  ต่อ 105
 Web1