อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดตัวสัญลักษณ์ (โลโก้) “ผลิตผลคนดี” ให้ผู้พ้นโทษ วางเป้า สร้างผลิตผลคนดีให้ได้ 500 คนภายในสิ้นปี 2556

ราชทัณฑ์เปิดโลโก้ “ผลิตผลคนดี” ให้ผู้พ้นโทษรับประกันเป็นคนดีของสังคม

By สำนักข่าวไทย TNA News | 11 ก.ค. 2556 11:43 | 533 views | View Comment

นนทบุรี 11 ก.ค.- พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดตัวสัญลักษณ์ (โลโก้) “ผลิตผลคนดี” ซึ่งกรมราชทัณฑ์จะมอบให้ผู้พ้นโทษเป็นเครื่องหมายประกันคุณภาพสร้างอาชีพและคุณค่าให้ผู้พ้นโทษที่ผ่านการแก้ไขฟื้นฟูพร้อมกลับสู่สังคม โดยได้แนวคิดจากการมอบตราสัญลักษณ์รับประกันอาหารอร่อย

ซึ่งกรมราชทัณฑ์วางเป้าหมายสร้างผลิตผลคนดีให้ได้ 500 คนภายในสิ้นปี 2556 สำหรับคุณสมบัติของผู้ต้องขังที่จะได้รับสัญลักษณ์นี้หลังพ้นโทษ ต้องผ่านการอบรมแก้ไขฟื้นฟูฝึกอาชีพจากเรือนจำ มีความประพฤตดีตั้งใจประกอบอาชีพสุจริตหลังพ้นโทษ มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

โดยเชื่อว่าตราสัญลักษณ์นี้จะเป็นเกราะป้องกันเหมือนการมอบหมายภาระหน้าที่ให้ผู้ที่พ้นโทษต้องรักษาคุณภาพและกลับเป็นคนดีของสังคมไม่กระทำผิดซ้ำอีก สำหรับตราสัญลักษณ์ฯ นี้ออกแบบโดยผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำเป็นรูปหัวในสีขาวตรงกลาง และคนที่ประกอบด้วยตัว Q สีน้ำเงิน ที่มาจาก QUALITY หรือคุณภาพ และตัว P สีส้มที่มจาก PEOPLE  ที่แปลว่าครอบครัว ชุมชน หรือสังคม ซึ่งผู้ต้องขังที่พ้นโทษจะใช้ตราสัญลักาณ์นี้หรือไม่ก็ได้

สำหรับร้านค้านำร่องชุดแรกมี 11 ร้านค้า โดยร้านที่ได้รับความนิยมคือ ร้านชอคโกแลตแฟนตาซี ปัจจุบันมียอดสั่งซื้อจำนวนมาก ร้านประดิษฐ์ฝังมุกและทองเหลือง งานไม้สัก งานปั้น งานหล่อ ภาพวาดสีน้ำมัน รวมทั้งผลิตผลิตการเกษตร เช่น แหนมเห็ด เป็นต้น .-สำนักข่าวไทยWeb1