เทศบาลตำบลหนองตาคง  เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย  ขายแบบชุดละ 4,000 บาท  ขอเอกสารถึงวันที่ 29 ก.ค....

เทศบาลตำบลหนองตาคง เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

By สำนักข่าวไทย TNA News | 16 ก.ค. 2556 15:16 | 230 views | View Comment

เทศบาลตำบลหนองตาคง  เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย  ขายแบบชุดละ 4,000 บาท  ขอเอกสารถึงวันที่ 29 ก.ค. 56 และยื่นซองวันที่ 9 ส.ค. 56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี  โทร. 039-447992  ต่อ 14 (กองคลังงานพัสดุ)Web1