ม.สันติภาพโลกปรับแผน เปลี่ยนเป็นมอบประกาศนียบัตรเชิดชูความดีขององค์กร UM ไม่ได้เป็นการมอบปริญญาบัตร ม.สันติภาพโลก

ม.สันติภาพโลกปรับแผนมอบประกาศนียบัตรเชิดชูความดีองค์กร UM แทน

By สำนักข่าวไทย TNA News | 21 ก.ค. 2556 12:09 | 848 views | View Comment

นนทบุรี 21 ก.ค. – ม.สันติภาพโลกปรับแผน เปลี่ยนเป็นมอบประกาศนียบัตรเชิดชูความดีขององค์กร UM ไม่ได้เป็นการมอบปริญญาบัตร ม.สันติภาพโลก แต่ยอมรับผู้ที่เข้าร่วมผ่านการคัดกรองจาก ม.สันติภาพโลก ขณะที่ผู้ร่วมงานบางส่วนถอนตัวไม่รับประกาศนียบัตรหลังผู้จัดงานแจงงดใส่เสื้อครุยเพราะดีเอสไอขู่เข้าข่ายการมอบปริญญาบัตร

ที่โรงแรมเดอะริช จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบคุณงามความดีในด้านต่างๆ มีนายนพดล ก้อนคำ ศาสนพันธกรด้านสันติภาพ เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 60-70 คน  โดยมีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าสังเกตการณ์

นายนพดล เปิดเผยว่า การมอบประกาศนียบัตรเชิดชูผู้ที่ประกอบคุณงามความดี ในนาม UNIVERSAL MINISTRIES OF THAILAND (UM) ซึ่งเป็นองค์ศาสนทูตสากล ที่ก่อตั้งในสหรัฐอเมริกา จากการรวมตัวกันทั้ง 13 ศาสนา โดยมีหลักเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ที่มีคุณงามความดีที่ได้รับการรับรองจากองค์กรที่น่าเชื่อถือ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งจะได้รับตัวอย่างประกาศนียบัตรและจะให้ไปทำคุณงามความดี เพื่อที่จะนำไปเสนอให้มหาวิทยาลัยต่างๆมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ต่อไป

ด้านนายสวัสดิ์ บรรเทิงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก ยืนยัน ว่าการมอบประกาศนียบัตรดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกแต่ยอมรับว่าเป็นบุคคลที่ผ่านการคัดกรองมาจากมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกเดิมซึ่งมีประมาณ 60-70 คน และตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกในประเทศไทยแล้วแต่จะไป ดำเนินการในประเทศอื่นๆแทน

ด้านนายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ได้รับการติดต่อให้มารับประกาศนียบัตร โดยยอมรับว่า เสียค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่ง

นายวรพงศ์ มีคุณเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)กล่าวว่า  ดีเอสไอตั้งข้อสังเกตว่าชุดครุยที่มีการนำมาแจกในงานเป็นรูปแบบคล้ายกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก ซึ่งจะเข้าข่ายความผิดเป็นการมอบปริญญาบัตร โดยเมื่อสอบถามไปยังผู้จัดงานและนายนพดลก็ได้รับการชี้แจงว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับชุดครุยที่ผู้เข้าร่วมพิธีนำมาใส่ พร้อมทั้งยืนยันว่าจะไปชี้แจงให้ผู้เข้ารับประกาศนียบัตรงดใส่ชุดครุย โดยหลังจากนี้ดีเอสไอ จะนำรายชื่อผู้ที่เข้ารับประกาศนียบัตร ทั้งหมด ไปตวจสอบ รวมถึงจะสุ่มเรียกเข้ามาให้ถ้อยคำ ต่อไป

 ทั้งนี้หลังจากผู้จัดงานมีการชี้แจงเรื่องการงดใส่ชุดครุยทำให้นายสุรสีห์ เกิดความไม่พอใจและยกเลิกการรับประกาศนียบัตร พร้อมกับผู้เข้าร่วมพิธีบางส่วน ทำให้เหลือผู้ร่วมพิธี ประมาณ 30 คนเท่านั้น.-สำนักข่าวไทย