ศิลปินผู้บ่าวด๊งด๊ง พร้อมครูเพลงอ.สัญญารักษ์ ดอนศรี นำศิลปินใหม่แลผลงานเพลงล่าสุด ห่าวด๊งด๊ง มาจ่อคิวฮิตที่ลูกทุ่งมหานคร FM 95 MHz

ศิลปินผู้บ่าวด๊งด๊ง นำเพลงล่าสุด "ห่าวด๊งด๊ง" มาจ่อคิวฮิต

By Digital Media | 25 ก.ค. 2556 13:59 | 676 views | View Comment

ศิลปินผู้บ่าวด๊งด๊ง พร้อมครูเพลงอ.สัญญารักษ์ ดอนศรี นำศิลปินใหม่แลผลงานเพลงล่าสุด ห่าวด๊งด๊ง มาจ่อคิวฮิตที่ลูกทุ่งมหานคร FM 95 MHz

 

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ลูกทุ่งมหานคร อสมท FM 95 MHz  ฟังออนไลน์ได้ที่ FM 95 MHzWeb1