ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

MCOT ACADEMY เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ

By Digital Media | 31 ก.ค. 2556 17:14 | 8096 views | View Comment


คลิกดาว์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.๒๕๕๖


ใบสมัคร(ระดับต้น), ใบสมัคร(ระดับกลาง ), ใบสมัคร(ระดับสูง ),  กำหนดการ(ระดับสูง) , สรุปแผนจัดอบรม56, กำหนดการ(ระดับต้น),  กำหนดการ(ระดับกลาง)

ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

Web1