ก.กลาโหม ไม่ห้ามทหารชุมนุม แต่ให้วางตัวเป็นกลางและไม่วิจารณ์รัฐบาลต่อสาธารณะ แนะปฏิบัติตามข้อบังคับ ก.กลาโหม ปี 2499

กลาโหมห้ามทหารชุมนุม-วิจารณ์รัฐบาลต่อสาธารณะ

By สำนักข่าวไทย TNA News | 5 ส.ค. 2556 15:22 | 356 views | View Comment

ก.กลาโหม 5 ส.ค. - ก.กลาโหม ไม่ห้ามทหารชุมนุม แต่ให้วางตัวเป็นกลางและไม่วิจารณ์รัฐบาลต่อสาธารณะ แนะปฏิบัติตามข้อบังคับ ก.กลาโหม ปี 2499

พ.อ.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงว่า จากสถานการณ์ที่มีกลุ่มผู้มีความเห็นต่างทางการเมืองออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านการปฏิบัติงานของรัฐบาลหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพลังธรรมาธิปไตย กลุ่มสภาประชาชนแห่งชาติ กลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ เสนาธิการร่วมและกลุ่มนักรบนิรนาม โดยมีการอ่านแถลงการณ์เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมถึงทหาร ตำรวจ ทั้งในและนอกราชการ เข้าร่วมชุมนุม เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปครั้งสำคัญแห่งประเทศไทยนั้น ถือว่าการชุมนุมดังกล่าวเป็นสิทธิในการแสดงความเห็นต่างทางการเมือง และเป็นความเห็นส่วนบุคคลที่สามารถแสดงออกได้ตามระบอบประชาธิปไตย แต่จะต้องไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพและความเดือดร้อนต่อส่วนรวม

อย่างไรก็ตาม พ.อ.ธนาธิป กล่าวว่า ในส่วนของข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ได้แก่ ข้าราชการประจำการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ทั้งทหารและพลเรือน มีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองทำนองเดียวกับประชาชนทั่วไป แต่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเหมาะสมต่อสถานะของข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม และไม่ขัดต่อ “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยข้าราชการกลาโหมกับการเมือง พุทธศักราช 2499” กระทรวงกลาโหมจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลและครอบครัวได้รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

“อย่าตื่นตระหนกและควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังข่าวสารจากสื่อทุกแขนง และขอให้ยึดถือข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยข้าราชการกลาโหมกับการเมือง อาทิ จะเข้าร่วมเป็นการส่วนตัวก็ได้ แต่ต้องมิใช่ในเวลาราชการ การปฏิบัติหน้าที่ต้องเป็นกลาง ไม่มุ่งหวังประโยชน์ของพรรคการเมืองโดยเฉพาะ ต้องปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล และไม่กระทำการให้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และแบบธรรมเนียมของทหาร” พ.อ.ธนาธิป กล่าว

พ.อ.ธนาธิป กล่าวว่า นอกจากนี้ ข้าราชการกลาโหมจะต้องไม่วิพากษ์วิจารณ์การกระทำของรัฐบาลให้ปรากฏแก่ประชาชน ไม่แต่งเครื่องแบบไปร่วมประชุมในที่สาธารณะใดๆ อันเป็นการประชุมที่มีลักษณะทางการเมือง ไม่ประดับเครื่องหมายของพรรคการเมืองในสถานที่ราชการหรือในเวลาราชการ หรือในเวลาสวมเครื่องแบบ ไม่แต่งเครื่องแบบของพรรคการเมืองเข้าไปในสถานที่ราชการทุกๆ แห่ง และไม่บังคับผู้อยู่ในบังคับบัญชาหรือประชาชน ทั้งโดยตรงหรือโดยปริยาย ให้เป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใด. - สำนักข่าวไทยWeb1