จัดพิธีบวงสรวงเปิดกล้อง "ขรัวโตฯ" ตามบัญชาของสมเด็จเกี่ยว

By สำนักข่าวไทย TNA News | 22 ส.ค. 2556 12:49 | 1632 views | View Comment

กรุงเทพฯ 22 ส.ค. - วันนี้มีการบวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่อง ขรัวโต อมตะเถระ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตามบัญชาของสมเด็จเกี่ยวที่วัดสระเกศ

ตามที่มีบัญชาจากสมเด็จพระพุฒาจารย์เกี่ยว อุปเสโณ ให้มีการสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับสมเด็จโต พรหมรังสี  วันนี้ได้มีการบวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์ เรื่อง “ขรัวโต อมตะเถระ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์” โดย เศรษฐา ศิระฉายา รับบทสมเด็จโต ถ่ายทอดชีวประวัติตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ พร้อมที่มาของคาถาชินบัญชร ที่ค้นพบโดยสมเด็จโต ตามการวิจัยตรวจทานของนักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลายท่าน  กำกับการแสดงโดย สมเกียรติ เรือนประภัสสร์ โดย บริษัท อกาลิโก  เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  จำกัด ภายใต้ทุนสร้างกว่า  30  ล้านบาท ภาพยนตร์เรื่องนี้เตรียมฉายพร้อมกันทั่วโลกในกลางปีหน้า

ทางด้านมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง วรรณกรรมอาเซียน พัฒนาการเอกลักษณ์ และบทบาทต่อสังคมร่วมสมัย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีนายประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ เป็นองค์ปาฐก เรื่อง สายธารวรรณกรรมอาเซียน บอกเล่านิทานปรัมปรา เรื่องแรกของภูมิภาคอาเซียน .-สำนักข่าวไทย
 Web1