มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีการจัดกิจกรรม มหกรรมส่งเสริมศีลธรรม...

มจร.ขอนแก่น จัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม

By Digital Media | 26 ส.ค. 2556 15:57 | 673 views | View Comment

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีการจัดกิจกรรม มหกรรมส่งเสริมศีลธรรม มีนักเรียนจาก4จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียนจาก จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม จ.กาฬสินธุ์ จ.ร้อยเอ็ด

 

คลิกฟังวิทยุส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ ข่าวเที่ยง mcot1 จากศูนย์วิทยุ อิสาน Web1