เปิดด่านตรวจคนเข้าเมืองถาวรจังหวัดเกาะสอง ประเทศพม่า 
	วันที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น. คณะข้าราชการ และภาคเอกชนของภาคตะนาวศรี...

เปิดด่านตรวจคนเข้าเมืองถาวรจังหวัดเกาะสอง

By ระนอง | 3 ก.ย. 2556 10:46 | 1907 views | View Comment
เปิดด่านตรวจคนเข้าเมืองถาวรจังหวัดเกาะสอง ประเทศพม่า 
วันที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น. คณะข้าราชการ และภาคเอกชนของภาคตะนาวศรี และผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะสอง ร่วมทำพิธีเปิดจังหวัดระนองนำโดยนายวิโรจน์ แสงศิวะฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย พันเอกฐิติพงศ์ อินวะษา ผบ.ร.25 พัน 2 ,นายสุรัตน์ อัครวิโรจน์กุล นายอำเภอเมืองระนอง ,นางนฤมล ขรภูมิ ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง ,นายสนชัย อุ่ยเต็กเค่ง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจ.ระนอง ,ด่านตรวจคนเข้าเมืองระนอง .นายกประมงจ.ระนอง และสื่อมวลชน เดินทางไปยังจังหวัดเกาะสอง ประเทศพม่า เพื่อร่วมเป็นเกียรติในการเปิดด่านตรวจคนเข้าเมืองถาวรจังหวัดเกาะสอง โดยมีนาย SAN LWIN หัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองภาคตะนาวศรี , นาย YAW SWAR TUN ผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะสองและ นาย วิน โบ (WIN BO )หัวหน้าหน่วยตรวจคนเข้าเมืองเกาะสอง พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพม่า นายวินโบ หัวหน้าหน่วยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเกาะสอง กล่าวว่า ตามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหภาพเมียนมาร์ ได้มีการเปิดด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเกาะสองมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1964 โดยได้ให้บริการนักเดินทางที่ถือผ่านแดน (Border Pass) และหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) สามารถผ่านด่านจังหวัดเกาะสองได้ตั้งแต่ ค.ศ.1999 ซึ่งจนถึงปัจจุบันหลาย ๆ อย่างได้พัฒนามากยิ่งขึ้นทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม วันนี้จึงได้มีการเปิดด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้บริการนักเดินทางทั้งชาวไทยและประเทศที่สาม ที่ถือหนังสือเดินทาง (Passport/Visa) สามารถเดินทางเข้าออกที่ด่านจังหวัดเกาะสองได้เลย 
นางนฤมล ขรภูมิ ประธานหอการค้าจังหวัดระนองกล่าวถึงการเปิดด่านตรวจคนเข้าเมืองถาวรเกาะสองในครั้งนี้ว่า “ นับเป็นประวัติศาสตร์ที่พม่าเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เดินทางจากระนองไปเกาะสอง และจากเกาะสองก็ไปเที่ยวทั่วเมียนมาร์ได้ โดยที่ไม่ต้องกลับมาทางด่านเกาะสอง เราอาจจะไปออกทางด่านท่าขี้เหล็กได้เลย นับว่าเป็นวิสัยทัศน์ของพม่าที่จะเปิดโอกาสให้เมียนมาร์เติบโตทางธุรกิจอีกมาก ในโอกาสนี้ก็อยากจะเชิญชวนชาวไทยหรือชาวต่างชาติเอง ได้ไปท่องเที่ยว โดยเฉพาะฝั่งตะนาวศรี ไม่ว่าจะเป็นมะริด ทวาย เกาะสอง ซึ่งจะมีเกาะแก่ง ทะเลที่สวยงาม รวมไปถึงการลงทุนและการทำธุรกิจต่างๆด้วย”
โดยตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไปนั้น รัฐบาลพม่ากำหนดให้ด่านที่เชื่อมต่อกับประเทศไทย 6 จุด ได้แก่ ด่านพรมแดนท่าขี้เหล็ก ตรงข้าม อ.แม่สาย จ.เชียงราย,ด่านพรมแดนเมียววดี ตรงข้ามแม่สอด จ.ตาก และด่านจังหวัดเกาะสอง ตรงข้ามด้านจ.ระนอง ได้เป็นเป็นช่องทางให้ชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่ถือวีซ่าหรือหนังสือเดินทาง สามารถผ่านแดนเดินทางเข้า-ออก ประเทศพม่าได้โดยสะดวกตามกระบวนการสากล นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประเทศพม่า และเตรียมต้อนรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งทำให้หลายฝ่ายมั่นใจว่า จะทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยว ตามด่านพรมแดนระหว่างไทย-พม่ามีความคึกคักมากขึ้น รวมไปถึงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของพม่าเองอีกด้วย

โรจนา บุญชูวงศ์ ภาพ/ข่าว

 Web1