เทศบาลตำบลป่างิ้ว เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 16 ...

เทศบาลตำบลป่างิ้ว เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

By สำนักข่าวไทย TNA News | 5 ก.ย. 2556 16:23 | 105 views | View Comment

 เทศบาลตำบลป่างิ้ว เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 16  ต.ป่างิ้ว  ขายแบบชุดละ 2,000  บาท ขอเอกสารถึงวันที่  9 ก.ย.56  ยื่นซองวันที่  17 ก.ย.56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่   เทศบาลตำบลป่างิ้ว  โทร.0-5364-8963 ต่อ 15
 Web1