สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เผยราคาข้าวโพดทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากผลผลิตมีมากขึ้น เบื้องต้นผลผลิตข้าวโพดโลกปี 56/57 จะเพิ่มขึ้นเป็น 957 ล้านตัน จากปีก่อนที่มีเพียง 858 ล้านตัน

สมาคมอาหารสัตว์ชี้แนวโน้มราคาข้าวโพดลดลง เหตุผลผลิตโลกล้น

By สำนักข่าวไทย TNA News | 8 ก.ย. 2556 15:36 | 2314 views | View Comment

กรุงเทพฯ 8 ก.ย.-นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เปิดเผยว่า ระดับราคาข้าวโพดทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดตลาดโลกมีมากขึ้น โดยมีการประเมินขั้นต้นว่าผลผลิตข้าวโพดโลกปี 2556/2557 จะเพิ่มขึ้นเป็น 957 ล้านตัน จากปีก่อนที่มีผลผลิตเพียง 858 ล้านตัน ส่งผลให้ระดับราคาข้าวโพดลดลงกว่าร้อยละ 30 ซึ่งจะกระทบต่อราคาข้าวโพดทุกประเทศทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงประเทศไทย

สำหรับประเทศไทย คาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2556/2557 ว่า จะมีปริมาณ 4.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2 ขณะที่ความต้องการใช้ลดลง โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้เดือนกรกฎาคม 2556 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 6.89 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.42 บาทในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของตลาดโลก อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในช่วงเวลาที่เหมาะสมท่ามกลางราคาข้าวโพดตลาดโลกกำลังเป็นไปในทิศทางขาลง จึงอยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์

ส่วนสหรัฐ ประเทศผู้ผลิตข้าวโพดที่สำคัญอันดับ 1 ของโลก มีการเพาะปลูกข้าวโพดดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยจะสามารถผลิตผลผลิตข้าวโพดปี 2556/2557 ถึง 354 ล้านตัน เปรียบเทียบกับผลผลิตปี 2555/2556 ที่ได้ผลผลิตเพียง 273.8 ล้านตัน หรือคิดเป็นผลผลิตที่เพิ่มขึ้นถึง 80.2 ล้านตันในฤดูการผลิตนี้ เนื่องจากเกษตรกรสามารถเอาชนะอุปสรรคด้านอากาศที่หนาวเย็นและฝนตกเกินขนาดได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยพัฒนาการเพาะปลูกในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายนปีนี้ และกำลังเตรียมรอรับการเก็บเกี่ยวที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้า โดยผลผลิตปี 2556/2557 คาดว่าจะได้ประมาณ 1,550 กิโลกรัม/ไร่โดยเฉลี่ย เปรียบเทียบกับปีก่อนที่ภัยแล้งทำให้สหรัฐได้ผลผลิตข้าวโพดประมาณ 1,230 กิโลกรัม/ไร่ สำหรับระดับราคาข้าวโพดสหรัฐในฤดูกาลที่แล้ว เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งฤดูกาลที่ 6.90-7.00 ดอลลาร์สหรัฐ/บุชเชล แต่ฤดูกาลหน้ากระทรวงเกษตรสหรัฐคาดการณ์ว่า จะขายได้เพียง 4.50-5.30 ดอลลาร์สหรัฐ/บุชเชลเท่านั้น.-สำนักข่าวไทยWeb1