โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร “พล.อ.นิพัทธ์” นั่งปลัดกลาโหม

By Digital Media | 15 ก.ย. 2556 18:28 | 2609 views | View Comment

กรุงเทพฯ 15 ก.ย. - มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารประจำปี จำนวน 861 นาย “พล.อ.นิพัทธ์” นั่งปลัดกลาโหม ขณะที่ “พล.ร.อ.ณรงค์” ขึ้น ผบ.ทร. “พล.อ.ประยุทธ์” ดัน “พล.ท.ธีรชัย” สายบูรพาพยัคฆ์ นั่ง มทภ.1 จ่อเข้าไลน์ 5 เสือ ทบ. ยุติปัญหาวิ่งเต้น ขณะที่ “พล.ท.วลิต” แห้วแม่ทัพภาค 1 แต่จ่อขึ้นแม่ทัพ 4 ปีหน้า ด้าน “พล.ต.ชาญชัย” ขยับนั่ง มทภ.2 คุมชายแดนไทย-เขมร

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 861 นาย โดยมีตำแหน่งสำคัญ ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก (ตท.14) รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (ตท.12) หัวหน้าสำนักงานผู้บัญชาการทหารบก เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์ (ตท.14) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ร.อ.พลวัฒน์ สิโรดม (ตท.13) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ (ผช.ผบ.ทร.) เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม (เกษียณ 57) พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ (ตท.14) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผช.ผบ.ทอ.) เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.มล.ประสบชัย เกษมสันต์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม (อัตราจอมพล)

ส่วนกองบัญชาการกองทัพไทย พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นรอง ผบ.สส. พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล (ตท.13) ผช.ผบ.ทบ. ข้ามมาเป็น เสธ.ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ รอง เสธ.ทหาร เป็นผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ส่วนกองทัพบก พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร (ตท.14) เสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.) เป็นรอง ผบ.ทบ.(เกษียณ 58) เพื่อเตรียมขึ้นมาเป็น ผบ.ทบ. หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ เกษียณในปี 57 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ (ตท.12) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. เป็น ผช.ผบ.ทบ. (เกษียณ 58) พล.ท.ไพบูลย์ คุ้มฉายา (ตท.15) แม่ทัพภาคที่ 1 ขยับขึ้นเป็น ผช.ผบ.ทบ. (เกษียณ 58) และ พล.ท.อักษรา เกิดผล (ตท.14) รอง เสธ.ทบ. ขึ้นเป็น เสธ.ทบ. พล.อ.จิระเดช โมกขะสมิต (ตท.13) ผู้ช่วย ผบ.ทบ. จะขึ้นไปดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษา ทบ.

พล.ท.จีระศักดิ์ ชมประสพ (ตท.13) แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก พล.ท.สถิตย์ แจ่มจำรัส (ตท.14) รอง เสธ.ทบ. ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก พล.ท.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข (ตท.15) ผช.เสธ.ทบ.ฝ่ายยุทธการ เป็นรอง เสธ.ทบ. พล.ต.กัมปนาท รุดดิษฐ์ (ตท.16) รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผช.เสธ.ทบ.ฝ่ายยุทธการ ขณะที่ พล.ท.วลิต โรจนภักดี (ตท.15) แม่ทัพน้อยที่ 1 ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมต่อไป เพื่อรอขึ้นมาดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 ในบัญชีโยกย้ายนายทหารกลางปีหน้า แทน พล.ท.สกล ชื่นตระกูล แม่ทัพภาคที่ 4 ที่จะขยับเข้ามากินอัตราพลเอกก่อนเกษียณราชการ

รายงานข่าวแจ้งว่า ในตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1 คนใหม่ เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ ตัดสินใจส่ง พล.ท.ธีรชัย นาควานิช (ตท.14) รองเสนาธิการทหารบก ลงมาเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 คุมกำลังปฏิวัติในกรุงเทพฯ เพื่อจ่อเข้าไลน์ 5 เสือ ทบ.ต่อไป โดย พล.ท.ธีรชัย ถือเป็นทหารในสายบูรพาพยัคฆ์ และเป็นคนสนิทของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อีกทั้งยังเป็นที่ไว้วางใจของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่สำคัญ เนื่องจากการพิจารณาคัดสรรรองแม่ทัพภาคที่ 1 ขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 คนใหม่ไม่ลงตัว จึงทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ ตัดสินใจเลือก พล.ท.ธีรชัย มานั่งแม่ทัพภาคที่ 1 ขัดตาทัพ เพื่อยุติปัญหาการวิ่งเต้นจากหลายสาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญของกองทัพบก พล.ต.ชาญชัย ภู่ทอง (ตท.14) รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.ชวลิต ชุนประสาน (ตท.15) รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 2 พล.ต.ต่อศักดิ์ เหลืองตระกูล (ตท.14) รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.ชลิต เมฆมุกดา (ตท.16) ผบ.กองพลทหารราบที่ 6 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 2

ส่วนกองทัพเรือ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย (ตท.13) รอง ผบ.ทร. เป็น ผบ.ทร. พล.ร.อ.จักรชัย ภู่เจริญยศ (ตท.13) เสธ.ทร. เป็นรอง ผบ.ทร. พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ (ตท.13) ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ ขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ทร. พล.ร.อ.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็น เสธ.ทร. พล.ร.ท.พิจารณ์ ธีรเนตร (ตท.14) รอง ผบ.กองเรือยุทธการ ขึ้นเป็น ผบ.กองเรือยุทธการ

กองทัพอากาศ พล.อ.อ.สฤษดิ์พงษ์ โกมุททานนท์ (ตท.13) ผู้บัญชาการกรมควบคุมปฏิบัติการทางอากาศ (ผบ.คปอ.) ขึ้นเป็นรอง ผบ.ทอ. พล.อ.อ.ธงชัย แฉล้มเขตร หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ช่วย ผบ.ทอ. พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็นเสนาธิการทหารอากาศ เป็นต้น

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี. - สำนักข่าวไทยWeb1