สทศ.เปิดสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-27 ตุลาคม 2556 วันสอบ 7-10 ธันวาคม 2556 ประกาศผล 19 มกราคม 2557

สทศ.เปิดสมัครสอบ GAT/PAT 1-27 ต.ค.นี้

By สำนักข่าวไทย TNA News | 24 ก.ย. 2556 11:25 | 942 views | View Comment

กรุงเทพฯ 24 ก.ย. - สทศ.เปิดสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-27 ตุลาคม 2556 วันสอบ 7-10 ธันวาคม 2556 ประกาศผล 19 มกราคม 2557

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เตรียมเปิดสมัครสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2557 มีกำหนดการดังนี้ สมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1-27 ตุลาคม 2556 ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 1-28 ตุลาคม 2556 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-29 ตุลาคม 2556 ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 กำหนดวันสอบระหว่างวันที่ 7–10 ธันวาคม 2556 และประกาศผลสอบวันที่ 19 มกราคม 2557

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือสูงกว่า ม.6 ขึ้นไป ทั้งนี้ สทศ.ขอให้ผู้ที่ต้องการสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 ตรวจสอบกำหนดการรับสมัครสอบและชำระเงินให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

นอกจากนี้ สทศ.ได้จัดทำคู่มือสำหรับการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2557 โดย สทศ.ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือการสอบดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th. - สำนักข่าวไทยWeb1