นครพนมมอบรางวัลกองทุนหมู่บ้าน

By นครพนม | 25 ก.ย. 2556 19:53 | 562 views | View Comment
นครพนมมอบรางวัลกองทุนหมู่บ้าน ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นประจำปี 2556
 
วันที่ 30 สิงหาคม 2556 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อม นางมารยาท ตังคณานุกูลชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นประธานมอบรางวัลกองทุนหมู่บ้านที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นประจำปี 2556 โดยจังหวัดนครพนมได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนครพนม และมีกระบวนการคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ร่วมกับการจัดมหกรรม นครพนมเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่อาเซียน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นได้แก่ กองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ลำดับที่ 1 กองทุนหมู่บ้านพระยอดเมืองขวาง หมู่ที่ 10 ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง ลำดับที่ 2 กองทุนหมู่บ้านบ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง และ ลำดับที่ 3 กองทุนหมู่บ้านบ้านนาถ่อนเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลนาถ่อน  อำเภอธาตุพนม ส่วนกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ อันดับที่ 1 กองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านดอนพะทาย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า อันดับที่ 2 กองทุนหมู่บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 7 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก 
 
 
ศรายุทธ  คำเรือน  สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม / ถ่ายภาพ
เทอดศักดิ์  พลนารี  อสมท. นครพนม / รายงาน
 Web1