ความเสื่อมของข้อสะโพก หลายคนเชื่อว่าจะเกิดกับผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ความจริงคือ คนในวัยหนุ่มสาวก็มีโอกาสเกิดภาวะข้อสะโพกเสื่อมได้เช่นกัน

โรคข้อสะโพกเสื่อม

By Digital Media | 27 ก.ย. 2556 11:17 | 466 views | View Comment

ในปัจจุบัน ประชากรมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นทั้งภาวะความเสื่อมของกระดูกและข้อมีมากขึ้น ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยมีรายงานว่าโรคข้อเสื่อมเป็นสาเหตุของภาวะด้อยสมรรถภาพอันดับต้น ๆ พบว่า มีภาวะข้อเส่ือม 2 ใน 1,000 รายต่อปี ดังนั้นการดูแลให้ความรู้เพื่อป้องกันภาวะข้อสะโพกเส่ือมจึงมีความสาคัญมาก


อาการเริ่มแรกของโรคข้อสะโพกเสื่อม

ข้อสะโพกเป็นโครงสร้างกระดูกที่ช่วยแบกรับน้ำหนักตัวของร่างกาย ระยะแรกๆ รู้สึกปวดอย่างต่อเนื่อง หรือปวดเป็นพักๆ  เช่นอาจรู้สึกปวดเมื่อเดินติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ ปวดขณะเดินขึ้นลงบันไดหรือลุกขึ้นจากเก้าอี้ และเริ่มรู้สึกว่าอาการปวดเป็นอุปสรรคต่อกิจวัตรประจำวันเช่นการใส่ถุงเท้า และสวมเสื้อ กางเกง ผู้ป่วยมักรู้สึกว่าข้อสะโพกติดขัดเป็นระยะเวลาประมาณ 30 นาทีหลังจากไม่ได้เคลื่อนไหวนานๆ เช่นหลังจากตื่นนอนตอนเช้าจะปวดและทรมานที่สุด


ตรวจวินิจฉัยโรคข้อเสื่อมได้อย่างไร?

การตรวจวินิจฉัยและเข้ารับการรักษาโรคข้อเสื่อมตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะช่วยชะลอความเสื่อมของข้อสะโพกให้ช้าลงได้ แพทย์คือบุคคลผู้เดียวเท่านั้นที่จะวินิจฉัยโรคข้อเสื่อมได้อย่างแม่นยำ และสามารถบอกประเภทของโรคข้อสะโพกเสื่อมได้ ซึ่งส่วนใหญ่การวินิจฉัยมักจะอาศัยข้อมูลต่างๆ ดังนี้

1.ลักษณะอาการของโรคที่คุนเป็น

2.ประวัติการรักษา

3.การตรวจร่างกาย

4.การฉายรังสีเอ็กซเรย์

5.การทดสอบทางห้องเล็บ

 

ที่มา:ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อมโรงพยาบาลเวชธานี 
www.vejthani.comWeb1