องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิสก์ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิสก์

By สำนักข่าวไทย TNA News | 15 ต.ค. 2556 13:57 | 86 views | View Comment

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิสก์ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายถนนบึงพระจันทร์  เขตเทศบาลนครพิษณุโลก-หนองฝา หมู่ที่  4 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ขายแบบชุดละ 1,750 บาท ขอเอกสารถึงวันที่  22 ต.ค.56  ยื่นซองวันที่  31 ต.ค.56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่    กองคลัง ชั้น  2  อบจ.พิษณุโลก  อ.สมอแข จ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร.0-5522-3718-20  ต่อ 802-804
 Web1