พระประวัติสมเด็จพระสังฆราช

By สำนักข่าวไทย TNA News | 25 ต.ค. 2556 12:48 | 632 views | View Comment

อสมท 25 ต.ค.- สำนักข่าวไทย ขอนำเสนอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช ที่มีพระชันษายืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์.-สำนักข่าวไทย
 Web1