กลุ่มประชาคม มอ.ปัตตานี ต่อต้าน พรบ.นิรโทษกรรม 

	              เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลส...

กลุ่มประชาคม มอ.ปัตตานี ต่อต้าน พรบ.นิรโทษกรรม

By ปัตตานี | 5 พ.ย. 2556 13:45 | 857 views | View Comment

กลุ่มประชาคม มอ.ปัตตานี ต่อต้าน พรบ.นิรโทษกรรม 

              เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่บริเวณ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี มอ.ปัตตานี  อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ของ มอ.ปัตตานี และประชาชนได้รวมตัวจำนวนกว่า 100 คน เพื่อต่อต้าน “พ.ร.บ.นิรโทษกรรม” โดนักศึกษาทุกคนต่างถือธง และผ้ารวมทั้งกระดาษที่มีข้อความว่า “เราไม่เอานิรโทษกรรม เราขอคัดค้านกฎหมาย”ทั้งนี้ กลุ่มนักศึกษาที่นัดรวมตัวกันนั้น เพื่อแสดงออกถึงสิทธิที่ประชาชนสามารถกระทำได้ พร้อมจะรณรงค์คัดค้าน “พ.ร.บ.นิรโทษกรรม” และประกาศจะไม่หยุดจนกว่าจะชนะ หลังจากนั้น  พร้อมกันนั้นได้มีคำแถลงการณ์ โดยมีข้อความคัดค้าน พรบ.นิรโทษกรรม เพื่อดำรงไว้ซึ่งหลักการประชาธิปไคยของสังคม จึงขอเรียกร้องให้ประชาชนร่วมกันลงชื่อคัดค้าน พรบ.ดังกล่าว และเรียกร้องให้วุฒิสภา ทำหน้าที่อย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงผลประโยชนืของประเทศชาติและประชาชน โดยไม่รับหลักการ พรบ.นิรโทษกรรมฉบับนี้อนึ่งคำแถลงการณ์ยังได้กล่าวถึงเหตุผล ว่าเป็นการขยายเวลาให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์กรือเซะและตากใบ และเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ ซึ่งอาจทำให้ผู้มีส่วนในการใช้ความรุนแรงที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม และละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ถูกนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และจะนำมาซึ่งผลกระทบในทางลบต่อกระบวนการเจรจาสันติภาพที่กำลังดำเนินการอยู่

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 

 

                 
Web1