สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เรียกสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล (Database  Server) ...

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรียกสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล (Database Server)

By สำนักข่าวไทย TNA News | 7 พ.ย. 2556 14:34 | 226 views | View Comment

  สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เรียกสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล (Database  Server)  สำหรับจัดเก็บข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีบนอินเตอร์เน็ต  เอกสารถึงวันที่ 18 พ.ย. 56 และยื่นซองถึงวันที่ 20 พ.ย. 56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  กลุ่มงานคลังและพัสดุ  สำนักบริหารกลาง  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนนตรี  ทำเนียบรัฐบาล  โทร. 02-2809040 หรือ 02-2809000 ต่อ 566
        เปิดซองวันที่ 22 พ.ย. 56  ในเวลา  14.00 น.
..Web1