ที่โรงเรียนชุมชนบ้านปากปวน  อ.วังสะพุง จ.เลย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 (สพป.เลย 2) ...

สพป.เลย 2 จัดแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ดร.สุภชัย ตั้งเป้าระดับภาค 120 เหรียญทอง

By เลย | 10 พ.ย. 2556 11:53 | 806 views | View Comment

ที่โรงเรียนชุมชนบ้านปากปวน  อ.วังสะพุง จ.เลย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 (สพป.เลย 2)  จัดงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  โดยมีนายศุภชัย  จันปุ่ม  ผู้อำนวยการ สพป.เลย 2 เป็นประธานพิธีเปิด  งานนี้จัดขึ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา  2556  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร  วันที่  11-13  ธันวาคม  2556  เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียง เข้าร่วมการแข่งขัน  ระดับชาติ เดือน กุมภาพันธ์  2557   ณ   ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค  เมืองทองธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ  วิชาชีพ  สุนทรียภาพ  ด้านศิลปะ  ดนตรี–นาฏศิลป์  กีฬา  ศิลปะการแสดง  สิ่งประดิษฐ์  และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ  ศิลปะการแสดง  กีฬา  และทักษะวิชาชีพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ผู้อำนวยการ สพป.เลย 2 กล่าวว่า  ในปีนี้ทาง สพป.เลย เขต 2  ได้เตรียมความพร้อมในการคัดเลือกนักเรียนไปร่วมแข่งขันระดับภาค และระดับประเทศ  ซึ่งหากเทียบผลงานนักเรียนในระดับภูมิภาคแล้ว สพป.เลย เขต 2 ถือว่ายังอยู่ในกลุ่มท้ายๆ  ดังนั้นในปีนี้จึงได้สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ทั้งด้านวิชาการ  ศิลปะ ดนตรี และกีฬา  โดยทาง สพป.เลย เขต 2 ได้ตั้งงบประมาณไว้อย่างเพียงพอ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงเรียน และผู้ปกครอง  เป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มเหรียญทองในการแข่งขันระดับภูมิภาค  และระดับชาติ  ซึ่งปีที่ผ่านมา นักเรียนของ สพป.เลย เขต 2 ทำผลงานได้ค่อนข้างน่าพอใจ  ได้รับเหรียญทอง 99 เหรียญ  ส่วนในการแข่งขันระดับประเทศ ได้มา 6 เหรียญทอง และในปีนี้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ทุกโรงเรียนจะต้องมีเหรียญทอง หรือ โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งเหรียญทอง ในการแข่งขันระดับภูมิภาค สพป.เลยเขต 2  ตนมั่นใจว่าจะต้องมีเหรียญทองอย่างน้อย 120 เหรียญ นายสุภชัยกล่าว.

      
Web1